Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

 


- Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

 

 Thủ tục

 Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

 Trình tự thực hiện 

 - Tổ chức và cá nhân sử dụng tần số khai báo đầy đủ và chính xác thông tin (Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng   tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện)

 - Người sử dụng gửi bản khai đăng ký về Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng, Thành phố Hà   Nội, các Trung tâm Tần số VTĐ khu vực hoặc các Sở Thông tin và Truyền thông (đối với các hồ sơ không cần giấy   phép mở mạng)

 - Tổ chức và cá nhân nhận được phản hồi về việc cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện   trong 05 ngày nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ.

 - Tổ chức và cá nhân nhận được thông báo phí, lệ phí tần số VTĐ. Khách hàng nộp phí theo thông báo, sau đó   khách hàng nhận giấy phép tại nơi thu phí và lệ phí hoặc qua bưu điện

 Cách thức thực hiện

 - Qua Bưu điện

 - Trụ sở cơ quan hành chính

 Thành phần, số lượng hồ sơ 

 - Đơn bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ

 - Bản sao có Công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Quyết định thành lập đối với tổ chức, giấy   chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, hoặc giấy phép đầu tư đối với   doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính

 Thời hạn giải quyết

 20 ngày làm việc

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 - Cá nhân                                                               

 - Tổ chức                                                                  

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số vô tuyến điện

 - Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 - Giấy phép     

 Lệ phí (nếu có)

 - Lệ phí cấp giấy phép và phí sử dụng tần số

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

 Đơn, bản khai xin cấp phép sử dụng tần số VTĐ đối với thiết bị đặt trên phương tiện nghề cá

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

 
 

 

Lệ phí đối với thiết bị phát sóng vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá
1. Lệ phí:

Mức thu một lần cấp (1000 đồng)

I. Cấp mới Giấy phép: 50

II. Gia hạn Giấy phép: bằng 20% mức cấp mới giấy phép của loại tương ứng

III.Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép (khi thay đổi, bổ sung các nội dung đã được quy định trong giấy phép)

1. Không phải tính toán lại tần số.

Bằng 20% mức cấp mới giấy phép của loại tương ứng

2. Phải tính toán lại tần số.

Bằng mức cấp mới giấy phép của loại tương ứng

 

2. Phí sử dụng: Tạm thời không thu phí sử dụng tần số

 

 

Facebook