Phần Mềm Thủy Văn _ Dẫn Đường

PDS Multibeam Survey and Processing/Charting

Được thiết kế để thu thập và xử lý dữ liệu đa tia một cách hiệu quả và mang lại kết quả chất lượng cao, nhanh chóng

BlueViewer

BlueViewer là phần mềm xem đám mây điểm 3D của Teledyne BlueView

QuickStitch Powered by EIVA

Phần mềm xem, làm sạch, chỉnh sửa, cân bằng và căn chỉnh dữ liệu đám mây điểm 3D

ProScan™

Phần mềm giao diện người dùng 3D Multibeam Scanning Sonar của Teledyne BlueView

PDS Singlebeam Survey and Processing/Charting

Teledyne PDS Singlebeam cung cấp tất cả các chức năng cần thiết để thực hiện khảo sát một cách chính xác và nhanh chóng

PDS Magnetometer Survey and Processing/Charting

Cung cấp tất cả các chức năng cần thiết để thực hiện khảo sát một cách chính xác và nhanh chóng

PDS Bar Sweep Survey

San lấp đáy biển và đánh dấu những điểm nông nhất

PDS ImageScan

Sonar 2D dòng BlueView M tích hợp trong PDS

PDS Bucket Dredger Monitoring

TELEDYNE PDS Bucket Dredge là một công cụ hỗ trợ thực sự để đối phó với các dự án đòi hỏi hầu hết máy hút bùn của bạn

PDS Cutter Dredger Monitoring

TELEDYNE PDS cho Máy nạo vét được thiết kế theo yêu cầu của người vận hành nạo vét để thực hiện công việc của họ hiệu quả hơn

PDS Jet Dredge

Teledyne PDS cho máy nạo vét phản lực được thiết kế theo yêu cầu của người vận hành máy nạo vét để thực hiện công việc của họ hiệu quả hơn

PDS Dredge Port Monitoring (DEPOSYT)

Giám sát và kiểm soát tất cả các tàu khảo sát và nạo vét tham gia vào một dự án từ một vị trí trung tâm

PDS Excavator Monitoring system

Nó hiển thị tổng quan thời gian thực của máy đào trong điều hướng

PDS Harvester

Teledyne PDS cho máy gặt được thiết kế theo yêu cầu của người vận hành nạo vét để thực hiện công việc của họ hiệu quả hơn

PDS Ploughing

Teledyne PDS Plough hỗ trợ các cách khác nhau để giám sát hoạt động san lấp mặt bằng của bạn

PDS Trailing Dredging Suction Hopper

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu năng động của nhà điều hành nạo vét ngày nay

PDS Wire Crane Monitoring system

Hiển thị tổng quan thời gian thực về cần cẩu dây trong chế độ xem điều hướng, hồ sơ và 3D

PDS MotionScan

Cho phép người dùng sonar Quét 3D thu thập các đám mây điểm 3D bù chuyển động từ nền tảng chuyển động
Facebook