Góc Kỹ Thuật

Bộ đàm V88 có khả năng cài đặt tần số bằng tay. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản để cài đặt tần số cho bộ đàm V88.


Dòng bộ đàm Icom IC-V86/IC-U86 phù hợp với các đối tượng nghiệp dư như offroad, dù lượn, phượt nhà sản xuất đã tích hợp thêm tính năng cài đặt tần số bằng tay hoặc bằng máy tính.


Hướng dẫn lắp đặt anten tại vị trí cao, thông thoáng, thấp hơn kim thôi lôi (nếu có),cách xa các anten khác khoảng 5m,ngoài vùng phát của radar...


Facebook