Dòng Máy Bơm Cao Áp Chữa Cháy

High Pressure Pump SERV-50Z

Tính năng vượt trội

Honda SERH-V Series SERH-50Z

Thích hợp cho hệ thống phun nước & chữa cháy

Honda SERH-V Series SERH-50V

Thích hợp cho hệ thống phun nước & chữa cháy
Facebook