Hướng dẫn cài đặt tần số cho bộ đàm IC-V88

Bộ đàm Icom IC-V88 là dòng bộ đàm nghiệp dư của Icom công suất 5.5W, dải tần số VHF, 128 kênh , loa 1500mW.

Cài dặt tần số bộ đàm V88

Bộ đàm V88 có khả năng cài đặt tần số bằng tay. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản để cài đặt tần số cho bộ đàm V88.

Bước 1: Đưa về chế độ SET MODE

Vặn nút Volumme ngược chiều kim đồng hồ để tắt bộ đàm. Sau đó nhấn đồng thời nút P0 và nút lên bên hông máy và mở nguồn. Màn hình máy sẽ hiện ra chế độ SET MODE.

Bước 2: Chọn Kênh và Vùng cần lưu: 

Nhấn nút P0  sau đó nhấn nút lên hoặc xuống để chọn Vùng, sau đó nhấn nút P3 để lưu. Tương tự nhấn nút lên xuống để chọn kênh cần lưu sau đó nhấn nút P3.

Bước 3: Cài đặt tần số Thu Phát: VD: 146.350 MHz

Nhấn nút lên rồi nhập tần số thu, sau đó nhấn nút P3, Nhấn nút lên rồi nhập tần số phát sau đó nhấn nút P3.

Bước 4: Cài đặt code thu phát: VD: 88.5

Nếu tần số bạn cần cài không có code thì bạn bỏ qua bước này và tắt nguồn máy rồi mở lại. Nếu có code thì bạn nhất nút lên sau đó xoay volumme chọn code tương tứng thu, rồi nhấn P3, nhấn tiếp nút lên xoay volumme chọn code phát rồi nhấn P3.

Sau đó bạn tắt nguồn máy và mở lại , kiểm tra thu phát với các máy khác.

Facebook