Tuyển Dụng

Được phân công phụ trách khách hàng theo vùng.
 • Tiếp thị, tìm hiểu nhu cầu khách hàng.
 • Lắng nghe giải quyết các vướng mắt nhằm tăng cao doanh số bán hàng.
 • Lập kế hoạch bán hàng và triển khai theo tuần/quý/tháng, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
 • Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, giá cả và phương thức thanh toán.
 • Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.
 • Khai thác thị trường tiềm năng nhằm đạt doanh số.

 • Lắp đặt thiết bị điện tử trên tàu.
 • Hướng dẫn sử dụng thiết bị.
 • Kiểm tra sửa chữa.
 • Được đào tạo từ đầu.

 • Dọn dẹp lau chùi văn phòng mỗi sáng và theo lịch điều động.
 • Tưới cây.
 • Sắp xếp hàng hóa trong kho.
 • Dán tem nhãn hàng hóa.
 • Đóng gói hàng hóa.

Facebook