Ống Nhòm Hàng Hải

Ống Nhòm Kenko GPS-750

Độ sáng của thiết bị đạt tới 50.4 với góc nhìn 7.2 °. Ống nhòm giúp phóng đại hình ảnh lên tới 7 lần với khoảng cách lấy nét tối thiểu 8 m. Điều này có nghĩa là bạn có thể ngắm được cả chim bay trên bầu trời.

Mirage 7x50

Ống nhòm hàng hải Kenko

KENKO M-Model 7x50 WP

UltraVIEW 8-20x50

Ống nhòm hàng hải Kenko

 

Artos 10x50

Ống nhòm hàng hải Kenko

Artos 12x42

Ống nhòm hàng hải Kenko

Artos 12x50

Ống nhòm hàng hải Kenko

M-Mode 7x50 GPS

Ống nhòm hàng hải Kenko

Artos 7x50

Ống nhòm hàng hải Kenko

Facebook