Ống Nhòm Hàng Hải

Ống Nhòm Kenko GPS-750

Độ sáng của thiết bị đạt tới 50.4 với góc nhìn 7.2 °. Ống nhòm giúp phóng đại hình ảnh lên tới 7 lần với khoảng cách lấy nét tối thiểu 8 m. Điều này có nghĩa là bạn có thể ngắm được cả chim bay trên bầu trời.

Artos 12x50

Ống nhòm hàng hải Kenko

Artos 7x50

Ống nhòm hàng hải Kenko

Artos 10x50

Ống nhòm hàng hải Kenko

Mirage 7x50

Ống nhòm hàng hải Kenko

KENKO M-Model 7x50 WP

UltraVIEW 8-20x50

Ống nhòm hàng hải Kenko

 

Artos 12x42

Ống nhòm hàng hải Kenko

M-Mode 7x50 GPS

Ống nhòm hàng hải Kenko

Facebook