Máy Bơm Dùng Cho Tàu Biển - Tàu Cá

KTH-100X

Máy bơm chất thải hạng nặng

BK-24S

Máy bơm cần thiết cho tàu - tàu cá

BK-24

Máy bơm cần thiết cho tàu - tàu cá

BK-12S

Máy bơm cần thiết cho tàu - tàu cá

BK-12

Máy bơm cần thiết cho tàu - tàu cá

SERH-50B

Dùng trong hệ thống vòi phun và hệ thống thủy lợi

SERH-50

Máy bơm dùng cho vòi phun và thủy lợi

SEH-100X

Thân thiện với môi trường và tiếng ồn thấp

PGH-50

Dùng cho bơm nước biển và phân bón

FS-3224S

Được thiết kế đặc biệt để sử dụng với nước biển
Facebook