Bộ Nguồn

DC/DC

GCM3500

DC/DC
 

 

GZR2000

DC/DC
 

 

GCR1000

DC/DC
Sạc bình acquy cho bộ nguồn

 

GCR500

DC/DC
 

 

AC/DC

GZV-6000

AC/DC Power supply
Diamond GZV-6000 60A

GZV-4000

AC/DC Power supply
Diamond GZV-4000 40A

 

GSV-3000

AC/DC Power supply
Diamond GSV-3000 30A Tích hợp quạt làm mát DC

GSV-1200

AC/DC Power supply
Diamond GSV-1200 12A
 
Facebook