AIS Điện Tử McMurdo

McMurdo SmartFind M10 / M10W AIS Class B Transponder

Hoàn hảo cho các tàu nhỏ hơn không phải SOLAS nơi không cần sự phức tạp của bộ phát đáp loại A

McMurdo SmartFind M15 / M15S AIS Receiver

Rất phù hợp cho các tàu, nơi không cần sự phức tạp của bộ phát đáp AIS loại A

McMurdo SmartFind M5 AIS Class A Transponder

Có tính năng báo động AIS MOB SART để hỗ trợ khôi phục MOB và cung cấp liên lạc điều hướng “tàu với tàu” và “tàu vào bờ” tự động

 

Facebook