Máy Bộ Đàm Bán Chuyên

Bộ đàm Analog

IC-U86/IC-V86

UHF/VHF
IC-U86
IC-V86

Bộ đàm cầm tay công suất cao cho cự li liên lạc xa hơn

IC-U88/IC-V88

UHF/VHF
IC-U88
IC-V88

Máy bộ đàm chuyên nghiệp Nhỏ gọn, Chống nước và ngăn bụi chuẩn IP67

IC-2730A

VHF/UHF DUAL BAND TRANSCEIVER
Bộ đàm băng tần kép với Bluetooth® tùy chọn

D-Star

IC-705

HF TRANSCEIVER
Hiệu suất và các tính năng của “Trạm gốc” trong lòng bàn tay của bạn

Trạm di động bán chuyên

IC-2730A

VHF/UHF DUAL BAND TRANSCEIVER
Bộ đàm băng tần kép với Bluetooth® tùy chọn

IC-705

HF TRANSCEIVER
Hiệu suất và các tính năng của “Trạm gốc” trong lòng bàn tay của bạn
Facebook