Phao Vô Tuyến Chỉ Báo Vị Trí Cấp Cứu McMurdo

McMurdo SmartFind G8 AIS EPIRB

G8 AIS EPIRB là EPIRB đầu tiên trên thế giới kết hợp cảnh báo tìm kiếm và cứu hộ chuyên nghiệp toàn cầu 406MHz với khả năng định vị và theo dõi cục bộ của AIS

McMurdo SmartFind G8 EPIRB

G8 EPIRB cung cấp cảnh báo tìm kiếm và cứu nạn chuyên nghiệp toàn cầu 406MHz

McMurdo SmartFind E8

EPIRB mạnh nhất thế giới
Facebook