P1920 STEERING REPEATER
P1920 cung cấp chỉ báo trực quan hướng đi từ cả đầu vào thực và đầu vào từ tính

  • NMEA input
  • NMEA output
  • Kết hợp chỉ báo băng số và kỹ thuật số
  • Có sẵn bộ điều chỉnh độ sáng từ xa riêng biệt (P1277)
  • Chấp nhận các thuật nhớ NMEA0183 cùng GGA, HDG, HDM, HDT, MTW, MWD, MWV, THS, VBW, VHW, VLW, VTG và XDR
  • Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60945, 61162 & 62288

Catalogue

Thông tin chi tiết

Yêu cầu là người lái ở vị trí lái phải đọc la bàn và 15° về hai bên của vạch chỉ hướng. Để đạt được điều này, P1920 có cả chỉ báo băng số và băng kỹ thuật số.
Băng kỹ thuật số sao chép cảm giác nhìn thẳng vào la bàn. Nó rất hữu ích vì nó giúp người lái và các thành viên khác nhận thức rõ về tốc độ quay đầu và mức độ khó của việc duy trì hướng lái.
Facebook