NMEACOURSE
Bộ lặp tiêu đề từ tính NMEAcourse đưa ra dấu hiệu trực quan về điều hướng từ các đầu vào từ tính kỹ thuật số

  • NMEA input
  • Thẻ la bàn 160mm với các vạch chia thẻ 1°
  • Chiếu sáng bên trong với bộ điều chỉnh độ sáng
  • Điều chỉnh độ sáng từ xa có sẵn
  • Cũng có sẵn trueNMEAcference để chấp nhận điều hướng thực

Catalogue

Thông tin chi tiết

Yêu cầu là người lái ở vị trí lái phải đọc la bàn và 15° về hai bên của đường chỉ hướng. Để đạt được điều này, NMEAcference cung cấp một thẻ la bàn đầy đủ có thể xoay để hướng các con tàu.
Thẻ la bàn xoay hoàn toàn 160mm giống như la bàn thật nên rất dễ sử dụng. Nó rất hữu ích vì nó giúp người lái và các thành viên khác nhận thức rõ về tốc độ quay đầu và mức độ khó của việc duy trì hướng lái.
NMEAcourse cần một đầu vào kỹ thuật số từ một thiết bị phù hợp như Lilley & Gillie GS820 TMC.
Facebook