GS520
Một hệ thống truyền được sử dụng để cung cấp đầu ra kỹ thuật số từ la bàn từ tính

  • Tạo đầu ra kỹ thuật số từ la bàn từ tính
  • NMEA output
  • Kết hợp các chỉ số
  • Tắt báo động độc lập

Catalogue

Thông tin chi tiết

GS520 TMC sử dụng một cuộn dây cảm biến có thể “đọc” la bàn mà nó được gắn vào.
Tín hiệu thu được ở dạng NMEA tiêu chuẩn để chia sẻ với các thiết bị khác như máy lái tự động và VDR. Nó cũng có thể được sử dụng làm đầu vào cho các bộ lặp điều hướng như bộ lặp Chỉ đạo P1920 hoặc màn hình đa chức năng P1251 UDDU.
Ngoài việc là một TMC, GS820 còn có một báo động lệch hướng độc lập. Điều này cho phép đặt điều hướng cùng với mức báo động. Nếu hướng đi chệch khỏi hướng đã đặt theo mức được chỉ định, chuông báo sẽ phát ra âm thanh. Điều này giúp kiểm tra chế độ lái tự động và con quay hồi chuyển.
Khả năng đặt mức báo động cho phép đồng hồ xác định mức chịu đựng tốt nhất cho tình huống hiện tại. Ví dụ, trong vùng biển động, bạn có thể đặt mức dung sai cao hơn để tránh báo động giả khi tàu lắc lư và trôi.
Bộ phận điện tử chính trong GS520 cũng hiển thị điều hướng la bàn ở dạng số.
Facebook