GS820
Một hệ thống truyền được sử dụng để cung cấp đầu ra kỹ thuật số từ la bàn từ tính

  • Tạo đầu ra kỹ thuật số từ la bàn từ tính
  • NMEA output
  • Kết hợp các chỉ số
  • Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60945, 61162 , 62288 & 25862

Catalogue

Thông tin chi tiết

GS820 TMC sử dụng cuộn dây cảm biến có thể “đọc” la bàn mà nó được gắn vào.
Tín hiệu thu được ở dạng NMEA tiêu chuẩn để chia sẻ với các thiết bị khác như máy lái tự động và VDR. Nó cũng có thể được sử dụng làm đầu vào cho các bộ lặp điều hướng như bộ lặp Chỉ đạo P1920 hoặc màn hình đa chức năng P1251 UDDU.
Cuộn dây cảm biến P1913 được sử dụng trong GS820 đã được thiết kế với dung sai cao đối với cường độ từ tính để có thể sử dụng nó với nhiều loại la bàn khác nhau. Với các tùy chọn cho giá đỡ bổ sung nếu cần cho các la bàn khác hoặc giải pháp tháo rời gọn gàng để gắn trên cùng.
Bộ phận điện tử chính trong GS820 cũng hoạt động như một chỉ báo với các tùy chọn để hiển thị hướng la bàn (như được hiển thị trên la bàn) hoặc hướng từ tính (đã điều chỉnh độ lệch của tàu) ở dạng số hoặc băng.
Facebook