DC/DC
GCR500

  • Điện áp vào: DC22V - 30
  • Điện áp ra: 13.8VDC
  • Đầu ra tối đa: 5/5.5A (liên tục/gián đoạn)
  • Bảo vệ quá tải mạch 
  • On/Off chuyển đổi

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook