Anten
150MV-AIS

  • Tần số: 162 MHz
  • Độ lợi: 2,15dB
  • Trở kháng: 50 Ohms
  • VSWR: Ít hơn 1,5:1
  • Chiều dài : 1,23m (48,4")
  • Trọng lượng: 0,7kg (1,51bs)
  • Đầu nối : M
  • Loại: 1/2 sóng vô hướng

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook