Base Station Yagi Beam
A430S10R
 

  • Định mức công suất: 100 watt
  • Tần số: 430-440 MHz
  • Dải: 430 Yagi (10 phần tử)
  • Đầu nối: UHF
  • Đạt được: 13 dBi
  • Trọng lượng: 1,4 lbs.
  • Chiều dài: 43"
  • Sức cản gió tối đa: 80 MPH

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook