Dualband Mobile Antenna
MR77
 

  • Dải: 2m/70cm
  • Độ lợi dBi: 2,15 / 3,4
  • Watt: 70
  • Chiều cao: 20"
  • Gắn kết: Nam châm 2,6"
  • Pha: 1-1/4l, 1-5/8l

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook