SWR POWER
Đồng hồ đo công suất
SX600
SX600N

  • Tần số: 1.8 to 525MHz/S1(1.8 to 160MHz),S2(140 to 525MHz)
  • Thang đo công suất: 5W 20W 200W
  • Công suất tối thiểu: S1(1W), S2(4W)
  • Suy hao: S1(dưới 0.2dB), S2(dưới 0.3dB)
  • Đầu nối: M-J/N-J
  • 2 cảm biến: S1/S2
 

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook