SWR POWER
SX400
SX400N
Đồng hồ đo công suất

  • Tần số: 140 - 525MHz
  • Thang đo công suất: 5W 20W 200W
  • Công suất tối thiểu: 4W
  • Suy hao: 0.1dB(140-250MHz), dưới 0.2dB(400-470MHz), dưới 0.3dB(525MHz)
  • Đầu nối: M-J/N-J
 

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook