SWR POWER
SX27P
Đồng hồ đo công suất

  • Tần số: 140 to 150MHz/430 to 450MHz
  • Thang đo công suất: 15W 60W
  • Công suất tối thiểu: 0W 60W
  • Suy hao: dưới 0.3dB
  • Đầu nối: M-J

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook