SWR POWER
Đồng hồ đo công suất
SX240C

 
  • Tần số: S1 (1.8-54MHz) S2 (140-470MHz)
  • Thang đo công suất: 30W/300W/3kW (HF)
  • Công suất tối thiểu: 5W
  • Suy hao: S1(dưới 0.1dB). S2(dưới 0.2dB)
  • Đầu nối: M-BR(S1, S2)
 

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook