SWR POWER
Đồng hồ đo công suất
SX1100

  • Tần số: S1(1.8-160MHz)S2(430-450MHz/800-930MHz/1240-1300MHz)
  • Thang đo công suất: 5W/20W/200W
  • Công suất tối thiểu: S1(1W),S2(2W)
  • Suy hao: S1(dưới 0.2dB), S2(dưới 0.15dB)
  • Đầu nối: S1(M-J), S2(N-J)
 

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook