Hỗ Trợ

Tổ chức và cá nhân nhận được Thông báo phí, lệ phí tần số VTĐ. Khách hàng nộp phí theo thông báo, sau đó khách hàng nhận giấy phép tại nơi thu phí và lệ phí hoặc qua bưu điện.


Bộ đàm V88 có khả năng cài đặt tần số bằng tay. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản để cài đặt tần số cho bộ đàm V88.


Dòng bộ đàm Icom IC-V86/IC-U86 phù hợp với các đối tượng nghiệp dư như offroad, dù lượn, phượt nhà sản xuất đã tích hợp thêm tính năng cài đặt tần số bằng tay hoặc bằng máy tính.


Hướng dẫn lắp đặt anten tại vị trí cao, thông thoáng, thấp hơn kim thôi lôi (nếu có),cách xa các anten khác khoảng 5m,ngoài vùng phát của radar...


Hướng dẫn sử dụng cơ bản máy thu phát sóng vô tuyến điện ICOM IC-F5123D


Hướng dẫn sử dụng máy thu phát sóng vô tuyến điện hàng không ICOM IC-A24


Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm ICOM IC-F3003/F4003/F3002/F4002


Hướng dẫn sử dụng máy thu phát sóng vô tuyến điện Icom IC-F3230DT/F4230DT


Hướng Dẫn Sử Dụng Bộ Đàm ICOM Hàng Hải: M73/M37/M25/M85


Facebook