PDS Singlebeam Survey and Processing/Charting
Teledyne PDS Singlebeam cung cấp tất cả các chức năng cần thiết để thực hiện khảo sát một cách chính xác và nhanh chóng

  • Nội suy chùm tia sáng tạo trong DTM để có kết quả tốt hơn
  • Biểu đồ hiệu quả bằng cách sử dụng các mẫu
  • Chức năng hoàn tác và làm lại để chỉnh sửa
  • Giao diện người dùng tương tác

Catalogue

Thông tin chi tiết

Multibeam Surveys cung cấp chức năng lập kế hoạch khảo sát, thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, chỉnh sửa, tính toán khối lượng và tạo biểu đồ. Giải pháp này cung cấp cho người khảo sát và người lái một công cụ mạnh mẽ để thực hiện khảo sát nhiều tia một cách hiệu quả. Tiến trình được hiển thị theo thời gian thực , hồ sơ và chế độ xem 3D bằng mô hình địa hình kỹ thuật số được mã hóa màu (DTM). Có thể áp dụng nhiều cài đặt bộ lọc khác nhau cho dữ liệu đa tia trực tuyến, do đó cung cấp khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Màn hình kiểm soát chất lượng giúp người vận hành rằng dữ liệu có chất lượng mong muốn.
Mô-đun chỉnh sửa 3D kết hợp chỉnh sửa dải 3D, hiệu chỉnh đa tia và laser, lập mô hình và chỉnh sửa DTM, lập mô hình CUBE, trực quan hóa dữ liệu cột nước và trình chỉnh sửa SVP. Việc kết hợp tất cả các tính năng này vào một module giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho người xử lý dữ liệu. Trong khi làm sạch dữ liệu dải, các mô hình CUBE và DTM được cập nhật nhanh chóng.
Sau khi xử lý dữ liệu, dữ liệu có thể được sử dụng để tính toán khối lượng và lập biểu đồ. Mô hình biểu đồ cung cấp cho người vận hành kết quả biểu đồ nhanh, đặc biệt là khi các khảo sát lặp lại sẽ được vẽ biểu đồ. Dữ liệu tùy chọn có thể được xuất sang cơ sở dữ liệu GIS để quản lý dữ liệu hiệu quả hơn.​
  • Hệ điều hành được hỗ trợ (32 bit * và 64 bit) : MS Windows 8 (and 8.1) hay MS Windows 10
  • Màn hình : Hệ thống màn hình đơn với độ phân giải 1920 x 1080
  • Card đồ họa : Hỗ trợ OpenGL 3.30 và 2GB của bộ nhớ đ. g. NVidiaGeForceGTX 1050 hoặc tốt hơn
  • Ổ đĩa cứng : 1 x 500 GB (loại SSD)
  • Bộ nhớ trong : 8GB
Facebook