PROFESSIONAL COMMUNICATIONS RECEIVER
IC-R9500
Máy thu thông tin liên lạc chuyên nghiệp với phạm vi phổ hiệu suất cao

  • Chế độ có sẵn: USB, LSB, CW, FSK, AM, FM, WFM P25 với UT-122 tùy chọn
  • Số kênh bộ nhớ: 1220 (1000 kênh bộ nhớ thông thường, 100 tự động ghi vào bộ nhớ, 100 bỏ qua khi quét bộ nhớ và 20 cạnh quét)
  • Phạm vi phủ sóng rộng (0,005-3335,000 MHz)
  • Màn hình LCD đa chức năng 7 inch
  • DSP kép

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook