RADAR MARINE
MR-1220R4
MR-1220T4
MR-1220T6
Radar màu 12,1 inch với ARPA đơn giản hóa & Chế độ xem 3D

 • MR-1220R4 : Công suất 4kW , Tầm quét 36 hải lý
 • MR-1220T4 : Công suất 4kW , Tầm quét 48 hải lý
 • MR-1220T6 : Công suất 4kW , Tầm quét 72 hải lý
 • Màn hình LCD màu TFT 12,1 inch (600 × 800)
 • Đơn vị hiển thị: IPX4 (Chống nước)
 • Đơn vị máy quét: IPX6 (Bảo vệ chống tia nước mạnh mẽ)
 • Chức năng True Trail, 3D
 • Có sẵn ATA và giao tiếp AIS
 • Chức năng hỗ trợ vẽ sơ đồ radar tự động được đơn giản hóa (ARPA)
 • Chức năng hiển thị thông tin gọi có chọn lọc kỹ thuật số (DSC)
 • Chức năng tiết kiệm điện
 • Giao diện người dùng đa ngôn ngữ

Catalogue

Thông tin chi tiết

Display Unit
DISPLAY UNIT
MR-1220R4
MR-1220T4
MR-1220T6
MR-1220T6L
Display
12.1-inch color TFT LCD
Resolution (H × V)
600 × 800 dots
Minimum range
25 m; 82 ft (at 1/8 NM range)
Maximum range
36 NM
48 NM
72 NM
72 NM
Power supply requirement
12/24 V DC
Dimensions (W × H × D; projections not included)
301 × 323.5 × 119.2 mm
Weight (approx.)
4.8 kg
Usable temperature range
−15 °C to +55 °C
Power consumption (approx.)
60 W
70 W
80 W
90 W
Available scanner unit
2 ft (60 cm) radome
4 ft (120 cm) open array
4 ft (120 cm) open array
6.5 ft (200 cm) open array

 

Scanner Unit
SCANNER UNIT
SC-R40
(MR-1220R4)
SC-T40
(MR-1220T4)
SC-T60
(MR-1220T6)
SC-T60L
(MR-1220T6L)
Type
2 ft (60cm) radome
4 ft (120 cm) open array
4 ft (120 cm) open array
6.5 ft (200 cm) open array
Peak output power
4 kW
4 kW
6 kW
Rotation speed
24, 36 rpm typical
24, 36 rpm typical
22, 24, 36 rpm typical
Beamwidth
Horizontal
4° typical
2° typical
2° typical
1.2° typical
Vertical
22° typical
23° typical
23° typical
23° typical
Sidelobe
−22 dB typical
−24 dB typical
−24 dB typical
−27 dB typical
Transmission frequency
9410 MHz ±30 MHz
9410 MHz ±30 MHz
9410 MHz ±30 MHz
Dimensions (W × H × D; projections not included)
640 × 256 × 640 mm
1217 (dia.) × 395 (H) mm
1217 (dia.) × 395 (H) mm
1995 (dia.) ×395 (H) mm
Weight (approx.)
8 kg
18 kg
18 kg
20 kg
Usable temperature range
–25 °C to +70 °C
–25 °C to +70 °C
–25 °C to +70 °C
Connection cable
15 m
(OPC-2341)
20 m
(OPC-2342)
20 m
(OPC-2342)
 
Applicable IP Rating
Ingress Protection Standard
Display unit
IPX4 (Water resistance)
Scanner unit
IPX6 (Powerful jet water protection)
Facebook