COMMUNICATIONS RECEIVER
IC-R8600
Sự sáng tạo mạnh mẽ trong thế giới máy thu thông tin liên lạc chuyên nghiệp

 • 2000 kênh thông thường với 100 nhóm
 • 200 kênh tự động ghi vào bộ nhớ, 100 kênh bỏ qua
 • 100 kênh quét cạnh
 • Dải tần siêu rộng từ 10KHz đến 3GHz
 • Chế độ P25, NXDN, dPMA, D-STAR
 • Hình ảnh phổ thời gian thực dạng thác nước
 • Phần mềm giải điều chế bằng xử lý FPGA

Catalogue

Thông tin chi tiết

 • 3 đầu nối an-ten: Một đầu nối kiểu SO-239 và một đầu nối kiểu (RCA) cho tần số HF và một đầu nối kiểu-N
 • Chức năng đồng hồ và NTP
 • Đồng hồ đo điều hưởng tvà tự động điều khiển kỹ thuật số (AFC) rung tâm cho các chế độ FM, WFM và chế độ kỹ thuật số
 • Chức năng tổng hợp âm thanh
 • Các chức năng âm thanh: HPF / LPF, bass, treble và de-emphasis
 • Giải mã nhiều mã kỹ thuật số được sử dụng trong chế độ kỹ thuật số
 • Chức năng IP + thế hệ thứ 3 để chặn điểm hiệu suất
 • Điều chỉnh ma sát quay số chính
 • Khóa quay số và mặt máy
 • Lệnh điều khiển từ xa CI-V
Facebook