COMMUNICATIONS REVEIVER
IC-R8500
Máy thu để bàn cấp chuyên nghiệp

  • Phạm vi phủ sóng tần số rộng từ 0,1 đến 2000MHz
  • Khả năng nhận tất cả các chế độ (FM, WFM, AM, USB, LSB, CW)
  • 1000 kênh bộ nhớ khả dụng
  • Chức năng quét đa năng
  • Giao diện RS-232C
  • Màn hình 8 ký tự chữ và số để dễ sử dụng

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook