HF TRANSCEIVER
IC-F8101
HF chuyên nghiệp mạnh mẽ, nhỏ gọn

  • Ba cấu hình bộ điều khiển khác nhau
  • Khả năng gọi  Selcall
  • Công suất phát mạnh mẽ lên tới 125W
  • Kết nối máy thu GPS
  • Nhiều chế độ hoạt động

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook Zalo