COMMUNICATIONS RECEIVER
IC-R6
“Máy tìm kiếm” quét tốc độ cao 100 kênh/giây

  • Phạm vi phủ sóng băng rộng: 0.100-1309.995MHz
  • Âm thanh lớn 150mW
  • IPX2
  • CTCSS & DTCS
  • 100 kênh mỗi giây quét tốc độ cao
  • Điều khiển Squelch bằng giọng nói
  • Số kênh bộ nhớ: 1550 (1300 thông thường, 200 tự động ghi vào bộ nhớ
  • và 50 cạnh quét)
  • Kênh thời tiết nhận với cảnh báo thời tiết

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook