RoIP GATEWAY
VE-PG3
Cổng Đa năng qua IP Gateway

  • Kết nối IDAS ™ NXDN ™
  • Phần mềm giao tiếp từ xa RC-FS10
  • Kết nối đa hướng IP với SR-VPN1
  • Chế độ chuyển đổi
  • Kết nối điện thoại
  • Chế độ bắc cầu
  • Truyền thông vô tuyến đa điểm
  • Chức năng trộn âm thanh

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook