Hotline: 0916159400
0916159400

Hỗ trợ

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ANTEN TRÊN TÀU

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ANTEN TRÊN TÀU

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ANTEN TRÊN TÀU 1. KHOẢNG CÁCH VỊ TRÍ LẮP ĐẶT CÁC ANTEN: Khoảng cách vị trí lắp đặt anten 2.  HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT ANTEN : 1. Phải xem kỹ hướ[…]

04/10/2019 | 1 lượt xem

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN MÁY THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN ICOM IC-F5123D

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN MÁY THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN ICOM IC-F5123D

THÔNG TIN CẢNH BÁO – HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN: 1. Phải gắn đầu nối dây anten vào anten và thân máy thật chặt, chắc chắn. 2. Phải gắn đúng dây nguồn màu đỏ vào cực + ; d[…]

03/10/2019 | 1 lượt xem

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN HÀNG KHÔNG ICOM IC-A24

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN HÀNG KHÔNG ICOM IC-A24

MÁY THÔNG TIN THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN BĂNG TẦN SỐ HÀNG KHÔNG ICOM IC-A24 (MÁY ĐIỆN ĐÀM VÔ TUYẾN HÀNG KHÔNG)   VHF AIRBAND TRANSCEIVER Icom IC-[…]

03/10/2019 | 1 lượt xem

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN ICOM IC-M24/M36/M73/M25

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN ICOM IC-M24/M36/M73/M25

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN MÁY THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN (MÁY BỘ ĐÀM) ICOM IC-M24/M36/M73/M25 I. THÔNG TIN CẢNH BÁO: CẢNH BÁO ẢNH HƯỞNG SÓNG […]

03/10/2019 | 1 lượt xem

THIẾT BỊ CHÍNH HIỆU