VHF AIR BAND TRANSCEIVER
IC-A110
IC-A110EURO
Ngừng sản xuất
Rắn chắc và tin cậy để dùng làm phương tiện liên lạc của các tổ công tác mặt đất quan trọng

  • Phát: 118.000–136.975MHz
  • Thu: 118.000–136.975MHz
  • Công xuất phát: 36W (PEP)
  • Số kênh nhớ: 99 kênh
  • Khoảng cách kênh: 25kHz
  • Yêu cầu nguồn điện: 13.75/27.5V DC
  • Quét tần số và kênh ưu tiên
  • Chức năng Side tone
  • Chức năng quét khi gác máy
 

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook