VHF/UHF MOBILE TRANSCEIVERS
IC-F5062
IC-F6062
Đa chế độ, nhiều tính năng chuyên nghiệp di động!
  • Dải tần số: RX: 136-174 MHz, 400-470 MHz
  • 512 kênh 128 vùng
  • Nguồn ra (RF) 25W
  • Full dot-matrix LCD
  • 2-tone, 5-tone CTCSS, DTCS
  • Chuẩn quân sự MIL STD 810 -C, -D. -E.

Catalogue

Thông tin chi tiết

Facebook Zalo