VHF/UHF MOBILE TRANSCEIVERS
IC-F5011
IC-F6011
Vận hành đơn giản, chức năng linh hoạt & kết cấu chắc chắn cho nhu cầu giao tiếp hàng ngày
 • Số kênh: 8
 • Công suất đầu ra: 50W VHF / 45W UHF
 • Tần số: 136-174 VHF / 400-470, 450-512 UHF
 • Phím lập trình: 4
 • Tương thích MDC 1200 2-Tone, 5-Tone, CTCSS, DTCS, PTT ID


 

Catalogue

Thông tin chi tiết

 • Loa gắn phía trước 4W (điển hình)
 • Phạm vi phủ sóng tần số rộng (136-174, 400-470 và 450-512MHz)
 • Micrô DTMF tùy chọn (HM-152T)
 • Chức năng quay số tự động DTMF
 • PC có thể lập trình
 • Time-out-timer, lock-out penalty timer
Facebook