Bộ đàm di động hàng không

IC-A120

VHF AIR BAND TRANSCEIVER
Hiệu suất hàng đầu với tính năng khử tiếng ồn chủ động và kết nối không dây Bluetooth®

IC-A110/IC-A110EURO

VHF AIR BAND TRANSCEIVER
Rắn chắc và tin cậy để dùng làm phương tiện liên lạc của các tổ công tác mặt đất quan trọng
Facebook