McMurdo SmartFind M10 / M10W AIS Class B Transponder
Hoàn hảo cho các tàu nhỏ hơn không phải SOLAS nơi không cần sự phức tạp của bộ phát đáp loại A

  • Bộ thu AIS với cáp tích hợp cho nguồn, USB và NMEA 0183
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Phần mềm PC AIS Viewer
  • Anten GPS và cáp

Catalogue

Thông tin chi tiết

Led Indication: Power, Error, AIS Rx, Tx/Silent, SD
Tx Power Output: 2 Watt (33 dBm ±1.5dB)
Rx Sensitivity: < 107 dBm @20% PER
NMEA 2000: Connector
NMEA 0183: (RS-422), Support two NMEA 0183 interfaces.
Baud rate configurable (default 38,400 bps)
Separate Tx/Rx baud rate.
Weight: 250g
GPS: 50 channel, GPS antenna included
Wireless connection: IEEE 802.11 b/g/n (Smartfind M10W only)
Facebook