McMurdo SmartFind M15 / M15S AIS Receiver
Rất phù hợp cho các tàu, nơi không cần sự phức tạp của bộ phát đáp AIS loại A

  • Kênh đôi
  • NMEA
  • Bộ thu AIS kênh đôi
  • Hiển thị tất cả các loại thông báo AIS
  • USB 2.0
  • Nguồn 12/24V DC hoặc USB

Catalogue

Thông tin chi tiết

Led Indication:
Power, Error, AIS Rx, Radio Tx (M15S model only).
VHF Radio:
M15S
Female:
Type M (PL 259)
VHF Port Insertion Loss:
M155
Receiver Pa:
3.5dB
Transmit Path:
1.2dB
Weight:
210g (incl. cable)
Facebook