Sonar Thiết Lập Hồ Sơ Đa Tia

PDS Multibeam Survey and Processing/Charting

Được thiết kế để thu thập và xử lý dữ liệu đa tia một cách hiệu quả và mang lại kết quả chất lượng cao, nhanh chóng

BlueView Multibeam Profiling Software

Phần mềm MB-DataLogger của Teledyne BlueView cung cấp một công cụ mạnh mẽ cho các ứng dụng lập hồ sơ đa tia

BlueView MB2250 W Multibeam Profiler Sonar

2,25 MHz được sử dụng để hiển thị cấu trúc 3D, kiểm tra sau bão và hơn thế nữa

BlueView T2250-360 Tunnel Profiler

Thiết bị phát hiện và nhận dạng trong các đường hầm, trục, hang động hoặc các tình huống khác yêu cầu trường quan sát 360°

BlueView MB1350-N Multibeam Profiler Sonar

1,35 MHz được sử dụng để khảo sát địa điểm, kết xuất cấu trúc 3D, v.v.

BlueView AUV Modules

Sự kết hợp Multebeam Profiler và SmartCore Data-logger cung cấp hồ sơ thời gian thực và lưu trữ dữ liệu để xem xét sau nhiệm vụ
Facebook