BlueView Multibeam Profiling Software
Phần mềm MB-DataLogger của Teledyne BlueView cung cấp một công cụ mạnh mẽ cho các ứng dụng lập hồ sơ đa tia

 • Giao diện trực tiếp với các hệ thống hỗ trợ SmartCore
 • Xuất dữ liệu sang định dạng .xyz tiêu chuẩn ngành
 • Nội suy điều hướng tùy chọn trong xem xét và xuất
 • Thời gian thực, từng bước và phát lại nhanh/lùi
 • Cài đặt và điều khiển trực quan cho người dùng mới làm quen
 • Cài đặt và thao tác hiển thị giúp xác định đối tượng dễ dàng
 • Áp dụng hiệu chỉnh điều hướng để quản lý độ trễ của hệ thống

Catalogue

Thông tin chi tiết

 • Windows XP trở lên với .NET 4.0 trở lên
 • Bộ xử lý 1GHz hoặc nhanh hơn
 • RAM 4GB trở lên
 • 20 MB dung lượng đĩa trống trở lên
 • Cổng Ethernet
Facebook