Sonar Quét Đa Tia (2D)

BV3100 Boat Mount with P&T

BV3100 là một hệ thống triển khai gắn trên tàu hạng nhẹ với chức năng xoay và nghiêng kỹ thuật số tích hợp

Sonar Software Development Kit (SDK)

Có sẵn để tích hợp tùy chỉnh vào các hệ thống phức tạp

ProViewer™

Phần mềm hình ảnh 2D trực quan

End-of-Sale BlueView M900-2250 Dual Frequency Series

End-of-Sale BlueView M900-2250 Dual Frequency Series

End-of-Sale BlueView M900 Series

End-of-Sale BlueView M900 Series

End-of-Sale BlueView M450 Series

End-of-Sale BlueView M450 Series

BlueView M900-2250-S 130/45-Mk2

Tần số kép 900kHz và 2250kHz được tối ưu hóa để mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội trong môi trường nước nông

BlueView M900-2250-130-Mk2

Tần số kép 900 kHz và 2250 kHz cung cấp tính linh hoạt nhất của bất kỳ sonar hình ảnh 2D nào

BlueView M900 Mk2

Sonar hình ảnh đa tia 2D đầy đủ tính năng nhỏ gọn với yêu cầu năng lượng thấp

BlueView M450 Mk2

Sonar hình ảnh đa tia 2D đầy đủ tính năng nhỏ gọn. Cung cấp hình ảnh sonar chất lượng cao trên một trường quan sát rộng.
Facebook