RC3 Solid State Rate Compass
Điều hướng & tỷ lệ dữ liệu chính xác

 • Tốc độ BAUD có thể lựa chọn: 4800, 9600, 19200, 38400,115200
 • Hệ thống hiển thị màu G3 tùy chọn
 • Mở rộng bảo hành 2 năm
 • Các cài đặt mặc định được lập trình sẵn cho Hướng đi, Tốc độ rẽ, Đường đi trên mặt đất, Vị trí Kinh độ/Vĩ độ, Thời gian & Ngày
 • Chứng nhận CE về khả năng miễn nhiễm EMI và RFI
 • Dịch vụ trên toàn thế giới
 • Nhiệt độ hoạt động -25°C đến +55°C

Catalogue

Thông tin chi tiết

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 1. Độ chính xác của la bàn tĩnh : <1° RMS
 2. Độ chính xác la bàn động : <2° RMS
 3. Thời gian cài đặt : 1s
 4. Tỷ lệ cập nhật dữ liệu đầu ra của điều hướng : 10Hz NMEA 0183 Adjustable up to 20Hz NMEA 2000®
 5. Phạm vi tỷ lệ quay vòng : 0° đến 70° mỗi giây
 6. Độ chính xác của tỷ lệ quay vòng : 1° mỗi giây
 7. Tốc độ cập nhật đầu ra : 2Hz NMEA 0183
  Adjustable up to 10Hz
  Adjustable up to 20Hz NMEA 2000®
 8. Phạm vi cao độ và lăn : ±50°
 9. Độ chính xác cao độ và cuộn tĩnh : <1°
 10. Độ chính xác cao độ và cuộn động : <3°
 11. Độ phân giải màn hình Pitch and Roll : 0.1°
 12. Pitch and Roll Tốc độ cập nhật đầu ra dữ liệu : 2Hz NMEA 0183
  Adjustable up to 10Hz
  Adjustable up to 20Hz NMEA 2000®
 • GIAO THỨC XUẤT DỮ LIỆU:
  NMEA 0183 Sentences
 1. $HCHDG : Heading, Deviation, and Variation
 2. $HCHDT : Heading Relative to True North*
 3. $TIROT : Rate of Turn
 4. $YXXDR : Transducer Measurements: Vessel Attitude
  *Requires external GPS Input
NMEA 2000® Supported PGNs
 1. 127250 : Vessel Heading
 2. 127251 : Rate of Turn
 3. 127257 : Attitude
 • Điện áp đầu vào : 9 to 16 VDC
 • Mức tiêu thụ hiện tại : <140 mA
 • Nhiệt độ hoạt động  : -25°C to 55°C (-13F° to 131°F)
 • Nhiệt độ bảo quản : -30°C to 70°C (-22F° to 158°F)
Facebook