G3 & G3B Smart Antenna
Điều hướng và vị trí chính xác cho chuyên gia

 • Điều hướng  1 to 20 Hz
 • Tốc độ BAUD có thể lựa chọn: 4800, 9600, 19200, 38400,115200
 • Hệ thống hiển thị màu G3 tùy chọn
 • Các cài đặt mặc định được lập trình sẵn cho Hướng đi, Tốc độ rẽ, Đường đi trên mặt đất, Vị trí Kinh độ/Vĩ độ, Thời gian & Ngày
 • Chứng nhận CE về khả năng miễn nhiễm EMI và RFI
 • Tuân thủ IMO, được chứng nhận Wheelmark
 • Nhiệt độ hoạt động -30°C đến +70°C
 • Cảm biến độ nghiêng hỗ trợ khởi động nhanh

Catalogue

Thông tin chi tiết

 • Loại máy thu : L1, C/A code, with carrier phase smoothing
 • Kênh : Two x 32 parallel tracking GPS, GLONASS, SBAS
 • Tốc độ cập nhật : Standard 10 Hz, Selectable up to 20 Hz
 • Độ chính xác ngang : < 0.3 m 95% confidence (DGPS)*
  < 2.5 m 95% confidence (autonomous, no SA)**
 • Tỷ lệ biến : 45º / sec max
 • Thời gian khởi động : < 60 sec typical
 • Thu nhận vệ tinh : < 1 sec
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ THU ĐÈN HIỆU (G2B)
 1. Kênh : 2-channel, parallel tracking
 2. Dải tần số : 283.5 to 325 kHz
 3. Chế độ hoạt động :  Tự động (cường độ hoặc phạm vi tín hiệu) và thủ công
 4. Tuân thủ : IEC 61108-4 Beacon Standard
 • COMMUNICATIONS
 1. Serial Ports : 1 full-duplex RS-232 and 1 full-duplex RS-422
 2. Baud Rates : Selectable 4800 - 115200
 3. Correction I/O Protocol : RTCM v2.3 (DGPS), RTCM SC-104
 4. Data I/O Protocol : NMEA 0183 / NMEA 2000® / Proprietary ASCII
 5. Heading Warning I/O : Open relay system indicates invalid heading
 6. NMEA Heading Messages : $GPHDT, $GPROT, $PSAT, $GPHDM, $GPHDG
 7. Timing Output : 1PPS CMOS, active low, 10KΩ, 10pF load
 • Nhiệt độ hoạt động : -32ºC to +74ºC (-25ºF to + 165ºF)
 • Nhiệt độ bảo quản : -40ºC to +85ºC (-40ºF to + 185ºF)
 • Độ ẩm : 0 - 99% không ngưng tụ
 • Điện áp đầu vào : 10 to 36 VDC
 • Tiêu thụ năng lượng : ~ 3 W nominal
 • Mức tiêu thụ hiện tại : ~ 250 mA @ 12 VDC
 • Trọng lượng : G2 : 2.2 kg (4.8 lb) / G2B : 2.7 kg (5.9 lb)
 
* Phụ thuộc vào môi trường đa đường, số lượng vệ tinh trong chế độ xem, vệ tinh
hình học, độ dài đường cơ sở (đối với các dịch vụ cục bộ) và hoạt động tầng điện ly.
** Phụ thuộc vào môi trường đa đường, số lượng vệ tinh trong tầm nhìn và
hình học vệ tinh
Facebook