Radar hàng hải

MR-1220 Series

Series
MR-1220R4
MR-1220T4
MR-1220T6
Radar màu 12,1 inch với ARPA đơn giản hóa & Chế độ xem 3D
 

MR-1200RII

MARINE RADAR
Dễ dàng quan sát với màn hình rộng TFT 12.1" giúp hành trình của bạn an toàn

MR-1210

Series
MR-1210RII
MR-1210TII
MR-1210TIII
Chức năng lớp phủ AIS trên RADAR Màu Hàng Hải

MR-1010RII

MARINE RADAR
ARPA đơn giản hóa, Màn hình LCD TFT màu với góc nhìn rộng
Facebook Zalo