McMurdo SmartFind G8 AIS EPIRB
G8 AIS EPIRB là EPIRB đầu tiên trên thế giới kết hợp cảnh báo tìm kiếm và cứu hộ chuyên nghiệp toàn cầu 406MHz với khả năng định vị và theo dõi cục bộ của AIS

  • Tích hợp AIS
  • Đa GNSS bao gồm Galileo
  • Nhấp nháy 360 độ
  • Đi kèm với khung an toàn
  • Tuổi thọ pin 10 năm

Catalogue

Thông tin chi tiết

406 MHZ TRANSMITTER
Frequency
406.040 MHz + 1kHZ
Power output
5 W nominal
Modulation
Phase (16KOG1D)
 
121.5 MHZ TRANSMITTER
Frequency
121.5 MHz + 3 kHz
Power output
100 mW nominal
Modulation
Swept tone AM (3K20A3X)
 
AIS TRANSMITTER (SEE NOTE 1)
Frequencies
161.975 MHz (AIS1); 162.025 MHz (AIS2)
Power output
1 W nominal
Modulation
Phase (16KOGXW)
 
GNSS RECEIVER (SEE NOTE 2)
Constellations
GPS, GLONASS, Galileo
Frequencies
1575.42 MHz (GPS, Galileo);
1602.00 MHz (GLONASS)
Sensitivity
-167 dBm minimum
Satellites tracked
72 channel
 
STROBE LIGHT
Type
3 high intensivity LEDs
Light output
0.2 cd minimum
Flash rate
23 flashes per minute
 
BATTERY
Type
Lithium iron disulphide
Operating life
48 hours minimum
Shelf life (in-service life)
10 years typical in service (see Note3)
 
ENVIRONMENT
Operating temperature
-20 °C to +55 °C (-4° F to +131° F)
Storage temperature
-30 °C to +70 °C (-22° F to +158° F)
Automatic release depth
4 m maximum
 
DIMENSIONS (EPIRB)
Weight
710 g
Height/Width/Depth
423x104x103 mm (incl. antenna)
Length of antenna
206 mm
 
DIMENSIONS (MANUAL BRACKET)
Weight
110 g
Height/Width/Depth
270x125x121 mm
 
DIMENSIONS (FLOAT FREE ENCLOSURE)
Weight
1075 g
Height/Width/Depth
416x126x132 mm
 
STANDARTS APPLIED (SEE NOTE 4)
COSPAS-SARSAT
C/S 1.001 C/S T.007
Europe
MED (wheelmark)
USA
USCG & FCC; FCC ID; TBA;
4 7 CFR Parts 80, 2;
International standards
Dependant on variant
IEC 61097-2; IEC 60945 incl.
Corrigendum1; Industry Canada
RSS-287; AS/NZS 4280.1;
IMO MSC/Circ. 862
MO regulations
A.662(16); A.694(17); A.810(19);
A.814(19)
 
PART NUMBERS
SmartFind E8 Manual EPIRB
23-001-004A
SmartFind E8 Auto EPIRB
23-001-504A
SmartFind G8 Manual EPIRB
23-001-002A
SmartFind G8 Auto EPIRB
23-001-502A
SmartFind G8 AIS Manual EPIRB
23-001-001A
SmartFind G8 AIS Auto EPIRB
23-001-501A
Facebook