MC-10 series
Hệ thống điều khiển động cơ từ xa thủy lực

  • Được trang bị hệ thống sạc trước để cung cấp khả năng thoát khí và phản hồi cao
  • Van đồng bộ hóa tích hợp giúp loại bỏ sự lệch pha
  • Hệ thống có thể nâng cấp để có hai/ba trạm gửi
  • Được đánh giá cao về độ bền, khả năng chống chịu thời tiết và độ tin cậy dù thiết kế đơn giản

Catalogue

Thông tin chi tiết

Sơ đồ hệ thống
Danh sách các hệ thống
Engine
Single engine
Twin engine
Operation location
Single station
Dual station
Triple station
Single station
Dual station
Triple station
System type
MC10-
S1D
MC10-
S2D
MC10-
S3D
MC10-
W1D
MC10-
W2D
MC10-
W3D
Component
Sender CR-10
1
2
3
2
4
6
Sender CL-10
1
2
3
2
4
6
Installation base
1
2
3
2
4
6
Clutch slave
SS-10
1
1
1
2
2
2
Governor slave
ST-10
1
1
1
2
2
2
Charging tank
CT-10
1
1
1
2
2
2
Hydraulic fluid 4L (#5)
1
1
2
2
2
3
Nylon tube
N1-1-5/16, 25m
1
2
3
2
4
6
Union tee
4A05-2804
2
2
2
4
4
4
Middle joint
4A07-2800
2
2
2
4
4
4
Air bleeding tube
1
1
1
1
1
1
Sender mounting bolt
M10×30L
4
8
12
8
16
24
Neutral safety switch assembly (Optional)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
Facebook