ER-700 series
Dòng ER-700, hoàn chỉnh với đầy đủ các mẫu

  • Đầy đủ các mẫu mã, cung cấp hệ thống phù hợp nhất cho mọi loại tàu.
  • Hệ thống chuyển động tuyến tính độc quyền mang lại phản hồi cao trên toàn bộ phạm vi hành trình. (ER-700, 770 và 780)
  • Có khả năng giám sát báo động và tạo tín hiệu báo động, đặc biệt tập trung vào an toàn hàng hải

Catalogue

Thông tin chi tiết

Sơ đồ hệ thống

 

Thông số kỹ thuật của dòng ER-700
System type
USER-700
USER-720
USER-750
USER-770
USER-780
Control method
Clutch
Front/middle/rear 3-point follow-up control
-
Front/middle/rear 3-point follow-up control
Governor
Continuous follow-up control
Continuous follow-up control
-
Maximum thrust
Clutch
490N
421N
-
490N
Governor
637N
509N
637N
-
Operating speed
Clutch
Front/middle/rear Approx. 0.75 s
-
Approx. 0.75 s
Governor
Entire stroke
Approx. 3 s
-
Stroke
Clutch
17mm~115mm
-
17mm~115mm
Governor
17mm~115mm
-
Power supply
DC24V (DC12V)
Drive unit mass (kg)
15
13
8.5

 

Danh sách các hệ thống:

USER-700

Schematic diagram USER-700

Two-lever/two-dial/main engine

Type Component
Drive unit Remote controller Lever-type remote controller Foot clutch Automatic repositioning system Relay box
USER-700 ER-700 RE-62
USER-700-EE ER-700 RE-62
(2 units)
BX-21C
USER-700-EX ER-700 RE-62 RX-35 BX-21C
USER-700-EEP ER-700 RE-62
(2 units)
BX-190A
USER-700-EXP ER-700 RE-62 RX-35 BX-190A
USER-700B-FS ER-700B RE-60 FS-30 BX-29
USER-700B-AT ER-700B RE-60 AT-32

 

USER-720

Schematic diagram USER-720

Two-lever/two-dial/main engine/thruster

Type Drive unit Remote controller
USER-720 ER-720 REX-21
RE-85

 

USER-750

Schematic diagram USER-750

Two-lever/two-dial/main engine (drive ship)

Type Drive unit Remote controller
USER-750 ER-750 RE-60
RE-62

 

USER-770

Schematic diagram USER-770

Trolling/governor

Type Drive unit Remote controller
USER-770 ER-770 RC-44K

 

USER-780

Schematic diagram USER-780

Repositioning system/clutch

Type Drive unit Remote controller
USER-780 ER-780 RC-68

 

 USER-720AT

Schematic diagram USER-720AT1, USER-720AT2

Type Drive unit Remote controller Repositioning display panel
USER-720AT1 ER-720 REAT-53 LP-20
USER-720AT2 ER-720 REAT-54 LP-30
USER-750AT
Type Drive unit Remote controller Repositioning display panel
USER-750AT1 ER-750 REAT-53 LP-20
USER-750AT2 ER-750 REAT-54 LP-30
Facebook